เทียบปาฐกถา “ประยุทธ์” – “โอบามา” บนเวทียูเอ็น / Brain Wake

by สุรนันทน์ เวชชาชีวะ | 26-09-2016