เหมาะสมหรือไม่ “ไก่อู” เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ / Brain Wake

by สุรนันทน์ เวชชาชีวะ | 02-10-2016