Censored form TV Part 1
09-08-2009
Censored form TV Part 2
09-08-2009
วิพากษ์แดงเข้มแข็ง ตอน 1
12-07-2009
วิพากษ์แดงเข้มแข็ง ตอน 2
12-07-2009
ชี้ช่องผ่าทางตันตามระบอบปชต. ตอน 2
05-07-2009
ชี้ช่องผ่าทางตันตามระบอบปชต. ตอน 1
05-07-2009
ผ่านพ.ร.บ.กู้เงิน3วาระรวด ตอน 1
21-06-2009
ผ่านพ.ร.บ.กู้เงิน3วาระรวด ตอน 2
21-06-2009